2024 Ice-Hockey Season Schedule

Games Played @ Toyota Sports Performance Center

Follow us on Instagram: @mchs.hockey

V1:

    3/26 Tuesday 6:25pm  -v- Hermosa Beach

    4/9 Tuesday 7:45pm  -v- Venice Beach Pats

    4/16 Tuesday 6:25pm  -v- Bel-Air

    4/23 Tuesday 7:25pm -v- Beverly Crest

    4/27 Saturday 1:00pm  -v- Beverly Crest

    4/30 Tuesday 7:45pm  -v- Hermosa Beach

    5/7 Tuesday 6:25pm  -v- PV Estates

 

V2:

    3/27 Wednesday 6:20pm  -v- El Segundo Strikers

    3/30 Saturday 2:30pm  -v- Hermosa Beach

    4/10 Wednesday 7:45pm -v- Santa Monica

    4/19 Friday 7:30 -v- Loyola

    4/24 Wednesday 6:20pm -v- South Bay Stingrays

    5/1 Wednesday 7:20pm -v- Redondo Beach

    5/8 Wednesday 7:45pm -v- El Segundo Strikers

 

Back to top